Menu Close

IVF té la línia de finançament perfecta per a tu

Línia Finançament REACTIVA FEDER

Préstecs bonificats per a tots els sectors d’activitat, a interés fix i amb fins a un 30% d’ajuda.

Línia Finançament GENERAL DE L'IVF

Préstecs d’entre 20.000 i 10.000.000 euros, amb opció de retornar el capital al venciment en operacions de capital circulant.

Línia bonificada IVF Inverteix Gran Empresa Industrial

Préstecs amb condicions especials per a empreses gasointensivas i del sector ceràmic.

Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió

Préstecs per a impulsar el creixement d’empreses de recent creació, fomentant la inversió d’inversors privats en projectes innovadors per a la Comunitat Valenciana.

Línia IVF Liquiditat Entitats Socials

Préstecs que permeten finançar necessitats operatives de fons d’un conjunt ampli d’entitats socials.

Línia Préstec Subordinat IVF - FEDER

Préstec subordinat IVF del programa operatiu FEDER 2021-2027

Línia Finançament Préstec IVF Labora Formaciós

Dirigida a centres, entitats de formació i autònoms acreditats per LABORA que realitzen accions formatives per a millorar la qualificació professional i estimular la inserció laboral