Menu Close

Capital Risc Emprenedoria

L’IVF, com a gestor del Fons de Fons FEDER en virtut de l’Acord de Finançament signat amb la GVA, s’ha compromés a destinar 29.919.000 a la participació en instruments de capital risc que invertisquen en empreses de la Comunitat Valenciana que aborden projectes empresarials tant en fases inicials com en processos de creixement, internacionalització i diversificació de mercats.

Les entitats de capital risc adjudicatàries dels recursos són les següents:

Sabadell Asabys Health Innovation Investments, SCR, SA

Objetiu inversió

Inversions en empreses del sector de la salut, en particular, empreses de biotecnologia, tecnologia mèdica i serveis innovadors en salut, incloent els serveis de salut digital.

THE LAB VENTURES FUND I, FCR

Objetiu inversió

Startups basades en internet i aplicacions mòbils, preferentment en els sectors legal, serveis i/o salut, que operen en tecnologies diverses com el big data, blockchain, intel·ligència artificial, SaaS o drones, entre altres.

Sociedad Gestora: Sabang Investments, SGEIC, SA

COLUMBUS LIFE SCIENCE FUND II, F.C.R.

Objetiu inversió

Crear una cartera d’inversió en primeres etapes (Capital Llavor, Sèries A / B) en el sector de les ciències de la vida, en particular en el sector de la biotecnologia i la salut

Sociedad Gestora: Columbus Venture Partners, SGEIC, SA

DRAPER B1 III FCR PYME

Objetiu inversió

Empreses de base tecnològica que operen en qualsevol sector empresarial, amb projectes novedosos, viables, amb perspectives de creixement i revalorització.

Sociedad Gestora: Bbooster Ventures, SGEIC, SA

K Fund II, F.C.R.E.

Objetiu inversió

Empreses de base tecnològica i internet, operant en sectors com fintech, publicitat / màrqueting, publishing, logistics, healthcare, education, així com tot el relacionat amb seguretat, machine learning i big data.

Sociedad Gestora: Kanoar Ventures, SGEIC, SA

INVIVO VENTURES, F.C.R.

Objetiu inversió

Pimes del sector de la salut, especialment biotecnologia, que tenen una clara ambició de transferir la seua tecnologia des dels centres de recerca, hospitals i universitats espanyoles al mercat mundial.

Sociedad Gestora: In Vivo Ventures, SGEIC, SA

THINK BIGGER FUND I, FCRE

Objetiu inversió

Startups amb projectes empresarials d’alt potencial de creixement o expansió basades o fundades en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Sociedad Gestora: Demium Capital, SGEIC, SA

CONEXO VENTURES, F.C.R.

Objetiu inversió

Empreses del sector tecnològic, en etapes primerenques amb vendes d’al voltant de 1M€ anuals que tinguen com a objecte principal la innovació mitjançant el desenvolupament de programari.

Sociedad Gestora: GED Capital Development, SGEIC, SAU