Menu Close

Avals

T’ajudem a trobar finançament per al teu projecte. Una solució que hauràs de tindre en compte, no frenes els teus projectes.

AFIN-SGR: La SGR de la Comunitat Valenciana

Fundada en 1981 per a facilitar l’accés al crèdit a les petites empreses i autònoms i millorar les seues condicions de finançament, AFIN-SGR està constituïda per pimes i autònoms de la Comunitat Valenciana. És una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la supervisió i inspecció del Banc d’Espanya. AFIN-SGR compta amb dos tipus de socis: Protectors i Partícips.

Són Socis Protectors les institucions que participen en el capital de la SGR, ajudant al compliment del seu objectiu social. Entre ells destaca l’Institut Valencià de Finances, que ocupa actualment la presidència de la societat, i les entitats de crèdit amb les quals manté acords de col·laboració. Són Socis Partícips les pimes i autònoms, al favor dels quals pot la SGR prestar garantia i assessorament.
Com et pot ajudar?
  • Aportant garanties i avals per a accedir a línies de finançament.
  • Negociant millors condicions de finançament amb les entitats de crèdit.
  • Oferint informació i assessorament en les teues necessitats de finançament.

Què és la SGR?