• va
  • es

Institut Valencià de Finances

L’Institut Valencià de Finances es converteix en un banc públic de foment empresarial que canalitzarà l’oferta pública de finançament de distints organismes (BEI, ICO i el mateix IVF) cap a projectes d’inversió estratègics per a l’economia valenciana.

Hem reforçat les iniciatives per a modernitzar el sector turístic, donem suport al sector agroalimentari, facilitem el creixement i la internacionalització de projectes empresarials, i afavorim l’emprenedoria innovadora dels joves valencians.

L’IVF serà un banc públic amb un marcat caràcter social. Hem dotat línies de finançament per a cooperatives i entitats de naturalesa social, i implementat una línia per a autònoms i microempreses.

Apostem per la utilització del crèdit com a ferramenta per al desenvolupament de la política econòmica i social del Consell. L’IVF desenvoluparà acords de col·laboració amb les distintes conselleries de cara a fixar els criteris per a triar els préstecs i les garanties a constituir a favor de tercers.

Assumint un paper transversal, l’IVF comptarà amb un ampli ventall de línies de crèdit de naturalesa sectorial.

Informació corporativa IVF

Coneix-nos

Descobreix quina és la teua línia de finançament

Vegeu línies