• va
 • es

Préstec Bonificat IVF Inversió PIME

Diferencial sobre Euribor des de 0,15%. Tram no reembossable del capital fins al 9,25%

Beneficiaris

Projectes desenvolupats per petites i mitjanes empreses per a la consolidació i el creixement de l’activitat empresarial d’aquestes, de manera que es propicie la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana.

Els projectes han de complir alguna de les característiques següents:

 • Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
 • Projectes empresarials amb un impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d’oportunitats.
 • Processos d’internacionalització i de creixement de la grandària de l’empresa.
 • Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l’obertura de nous mercats.

Les ajudes concedides han de tindre un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa, per la qual cosa els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda no poden havers-se iniciat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: de 5 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

COMISSIONS: no s’hi aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

GARANTIA: les garanties seran les considerades com a suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances. Tots els finançaments a més de 7 anys requeriran garantia hipotecària.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuació.

Diferencial sobre EURIBOR en punts bàsics

Empreses d’actiu inferior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 25 25 30 35 40 40 30 35 40
A 30 35 40 45 45 50 40 45 50
BBB+ 40 45 45 50 55 60 50 55 60
BBB 45 50 55 60 60 65 60 65 70
BBB- 55 60 65 70 75 75 75 80 85
BB+ 75 80 80 85 90 90 95 100 105
BB 95 95 100 105 105 110 120 125 130
BB- 110 115 115 120 120 120 140 145 150
B+ 140 140 145 145 145 145

 

Empreses d’actiu superior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 15 20 25 25 30 30 20 25 30
A 25 30 30 35 35 40 30 35 40
BBB+ 35 35 40 40 45 45 40 45 50
BBB 40 45 45 50 50 55 50 55 60
BBB- 50 55 55 60 60 65 65 70 75
BB+ 65 70 70 75 75 75 85 90 90
BB 80 80 85 85 85 90 100 105 105
BB- 95 100 100 100 105 105 120 125 130
B+ 130 135 135 135 135 135

*LTV denota loan-to-value, valor nominal del préstec sobre el valor de taxació de la garantia aportada

Nota: Per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF hi afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència segons la taula següent

Termini (anys) 5 6 7 8 9 10
Operació amb aval d’AFIN-SGR 120 125 130 130 130 135

Nota: Per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

TRAM NO REEMBORSABLE: Els préstecs atorgats a l’empara d’aquesta línia de finançament incorporen un tram no reemborsable (TNR), determinat en percentatge sobre el valor nominal del préstec. El TNR es determinarà a la data de la firma de l’operació, en funció de la qualificació creditícia del client, l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI) , el termini del préstec el període de carència, segons taules a continuació.

 1. Operacions sense aval d’AFIN-SGR
Afectable BEI
Ràting AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,85% 3,90% 3,95%
6 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,55% 4,55% 4,60% 4,60% 4,65%
7 5,15% 5,20% 5,20% 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 5,35% 5,40%
8 5,85% 5,90% 5,90% 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,10% 6,15%
9 6,55% 6,55% 6,60% 6,60% 6,65% 6,70% 6,75% 6,80% 6,90%
10 7,20% 7,25% 7,25% 7,30% 7,35% 7,40% 7,50% 7,50% 7,60%
Anys Carència: 1 any
5 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 4,70%
6 5,20% 5,25% 5,25% 5,25% 5,30% 5,30% 5,35% 5,35% 5,40%
7 5,90% 5,95% 5,95% 5,95% 6,00% 6,00% 6,05% 6,10% 6,20%
8 6,60% 6,60% 6,65% 6,65% 6,70% 6,75% 6,80% 6,85% 6,95%
9 7,25% 7,30% 7,35% 7,35% 7,40% 7,45% 7,50% 7,55% 7,65%
10 7,95% 8,00% 8,05% 8,05% 8,10% 8,15% 8,25% 8,30% 8,40%
Anys Carència: 2 anys
5 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,35% 5,35% 5,40% 5,40% 5,45%
6 5,95% 6,00% 6,00% 6,00% 6,05% 6,10% 6,10% 6,15% 6,20%
7 6,65% 6,70% 6,70% 6,70% 6,75% 6,80% 6,85% 6,90% 6,95%
8 7,35% 7,40% 7,40% 7,45% 7,45% 7,50% 7,60% 7,65% 7,75%
9 8,05% 8,05% 8,10% 8,10% 8,15% 8,25% 8,30% 8,35% 8,45%
10 8,70% 8,75% 8,80% 8,80% 8,85% 8,95% 9,05% 9,10% 9,25%
No afectable BEI
Ràting AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25% 3,30%
6 3,75% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,90% 3,95%
7 4,35% 4,35% 4,40% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,50% 4,55%
8 4,95% 4,95% 4,95% 5,00% 5,00% 5,05% 5,10% 5,15% 5,20%
9 5,50% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80%
10 6,10% 6,10% 6,15% 6,15% 6,20% 6,25% 6,35% 6,35% 6,45%
Anys Carència: 1 any
5 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,85% 3,90% 3,90% 3,95%
6 4,40% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,45% 4,50% 4,55% 4,60%
7 4,95% 5,00% 5,00% 5,00% 5,05% 5,05% 5,10% 5,15% 5,20%
8 5,55% 5,60% 5,60% 5,60% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,85%
9 6,15% 6,15% 6,20% 6,20% 6,25% 6,30% 6,35% 6,40% 6,50%
10 6,70% 6,75% 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% 7,00% 7,05% 7,15%
Anys Carència: 2 anys
5 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,50% 4,50% 4,55% 4,60%
6 5,00% 5,05% 5,05% 5,05% 5,10% 5,10% 5,15% 5,20% 5,20%
7 5,60% 5,60% 5,65% 5,65% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,85%
8 6,20% 6,20% 6,25% 6,25% 6,30% 6,35% 6,40% 6,45% 6,50%
9 6,80% 6,80% 6,85% 6,85% 6,90% 6,95% 7,00% 7,10% 7,15%
10 7,35% 7,40% 7,45% 7,45% 7,50% 7,55% 7,65% 7,70% 7,80%
 1. Operacions amb aval d’AFIN-SGR

Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tram no reembossable que resultarà d’aplicació al beneficiari del finançament se situarà entre el 3,25% i el 9,10% en funció de l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions, el termini de l’operació i el període de carència.

Afectable BEI No Afectable BEI
Anys de carència de capital Anys de carència de capital
Termini 0 1 2 0 1 2
5 3,90% 4,65% 5,40% 3,25% 3,90% 4,55%
6 4,60% 5,35% 6,15% 3,90% 4,55% 5,20%
7 5,35% 6,10% 6,90% 4,50% 5,15% 5,80%
8 6,10% 6,85% 7,65% 5,15% 5,80% 6,45%
9 6,80% 7,55% 8,35% 5,75% 6,40% 7,10%
10 7,50% 8,30% 9,10% 6,35% 7,05% 7,70%

Nota: Per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Els beneficiaris han de complir els requisits següents*:

 • Acollir-se a la definició de PIME del Reglament núm. 511/2014 de la Unió Europea
 • Els sol·licitants han d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF, si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud del finançament.
 • Societats mercantils i cooperatives amb un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • Disposar d’una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • Estar en disposició de disposar de totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, Llei general de subvencions
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat els projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció del de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

 

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les següents obligacions*:

 • Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-ho davant l’IVF.
 • Justificar davant l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat que el finançament bonificat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Conservar durant 5 anys, a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre aquests puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • En el supòsit d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns a la fi concreta per a la qual es va concedir el finançament bonificat, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentación

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa mitjançant el codi a nivell de dos dígits corresponent de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada s’obté l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa omplirà l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntarà la documentació següent*:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit conforme a l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup que corresponguen als últims quatre exercicis tancats, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • Declaració de l’Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Pla de negoci (conforme al model inclòs en l’annex IV)
 • Estats financers provisionals que corresponguen als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud, conforme al model inclòs en l’annex V
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari, que es recull com a annex VI
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII
 • Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

Es consideren despeses finançables elegibles aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables elegibles els costos de la inversió en actius materials i immaterials; i els costos salarials estimats relatius a l’ocupació creada directament pel projecte d’inversió, calculats al llarg d’un període de dos anys.

Inversions:

 • Actius materials o immaterials per a la creació d’un nou establiment, l’ampliació d’un establiment existent, la diversificació de la producció d’un establiment en nous productes addicionals o un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent
 • Actius que pertanyen a un establiment, quan es complisquen les condicions següents:
  • que l’establiment haja tancat o que hauria tancat si no haguera sigut adquirit,
  • que els actius s’adquirisquen a un tercer no relacionat amb el comprador,
  • que l’operació tinga lloc en condicions de mercat

Costos salarials.

L’ocupació creada directament per un projecte d’inversió ha de complir les condicions següents:

 • ha de fer-se en els tres anys següents a la finalització de la inversió;
 • es produirà un increment net del nombre d’empleats, comparat amb la mitjana dels últims 12 mesos;
 • s’ha de mantindre durant un període mínim de tres anys a partir de la data en què s’haja cobert el lloc per primera vegada.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs fets per l’empresa beneficiària per al seu immobilitzat, ni els impostos personals sobre la renda.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria