• va
 • es

Préstec Bonificat IVF Desenvolupament Sostenible

Diferencial sobre Euribor des de 0,15%. Tram no reembossable del capital fins al 9,25%

Beneficiaris

Projectes d’inversió desenvolupats per empreses, tant pimes com grans empreses, que promoguen un model econòmic mediambientalment sostenible, i que tinguen la seu social, l’establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat a la Comunitat Valenciana. Podran bonificar-se tant els interessos com una part del capital principal.

Podran optar a aquests préstecs bonificats els projectes d’inversió que complisquen els requisits següents:

 • Inversions que permeten que les empreses vagen més enllà de les normes de la Unió Europea en matèria de protecció mediambiental o que incrementen el nivell de protecció mediambiental en absència de les normes de la Unió Europea.

Les ajudes concedides han de tindre un efecte incentivador sobre l’activitat de l’empresa, per la qual cosa els projectes per a què se sol·licita l’ajuda no poden estar iniciats amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

*Consultar les bases completes de la convocatòria

Condicions

INSTRUMENT: préstec ordinari a tipus d’interés variable.

IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 d’euros, sense que puga superar el 80 % de l’import de les despeses finançables elegibles.

TERMINI/CARÈNCIA: de cinc a deu anys, amb un màxim de fins a dos anys de carència.

COMISSIONS: en les operacions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria no s’aplicaran comissions d’obertura ni de cancel·lació dels préstecs, sense perjudici del que s’estableix en l’art. 22.

GARANTIA: les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Valencià de Finances.

TIPUS D’INTERÉS: EURIBOR més un diferencial en funció del volum d’actiu del client, la seua qualificació creditícia, les garanties aportades, el termini de venciment i la carència de les operacions, segons taules a continuación:

Diferencial sobre Euribor en punts bàsics

Empreses d’actiu inferior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Termini (anys) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 25 25 30 35 40 40 30 35 40
A 30 35 40 45 45 50 40 45 50
BBB+ 40 45 45 50 55 60 50 55 60
BBB 45 50 55 60 60 65 60 65 70
BBB- 55 60 65 70 75 75 75 80 85
BB+ 75 80 80 85 90 90 95 100 105
BB 95 95 100 105 105 110 120 125 130
BB- 110 115 115 120 120 120 140 145 150
B+ 140 140 145 145 145 145
Empreses d’actiu superior a 3.000.000 €
Garantia hipotecària (LTV*<70 %) Sense garantia hipotecària
Plazo (años) 5 6 7 8 9 10 5 6 7
AA 15 20 25 25 30 30 20 25 30
A 25 30 30 35 35 40 30 35 40
BBB+ 35 35 40 40 45 45 40 45 50
BBB 40 45 45 50 50 55 50 55 60
BBB- 50 55 55 60 60 65 65 70 75
BB+ 65 70 70 75 75 75 85 90 90
BB 80 80 85 85 85 90 100 105 105
BB- 95 100 100 100 105 105 120 125 130
B+ 130 135 135 135 135 135

*LTV denota loan-to-value, valor nominal del préstec sobre el valor de taxació de la garantia aportada

Nota: per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

AVAL: Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tipus d’interés d’aplicació al beneficiari del finançament serà d’EURIBOR més un diferencial en funció del termini de l’operació i el període de carència segons la taula següent:

Termini (anys)

5 6 7 8 9 10
Operació amb aval d’AFIN-SGR 120 125 130 130 130 135

Nota: per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació

TRAM NO REEMBOSSABLE: Els préstecs atorgats a l’empara d’esta línia de finançament incorporen un tram no reembossable (TNR) , determinat en percentatge sobre el valor nominal del préstec. El TNR es determinarà a la data de la firma de l’operació, en funció de la qualificació creditícia del client, l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI) , el termini del préstecs el període de carència, segons taules a continuación:

 1. Operació sense aval d’AFIN-SGR
Afectable BEI
Rating AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,85% 3,90% 3,95%
6 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,55% 4,55% 4,60% 4,60% 4,65%
7 5,15% 5,20% 5,20% 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 5,35% 5,40%
8 5,85% 5,90% 5,90% 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,10% 6,15%
9 6,55% 6,55% 6,60% 6,60% 6,65% 6,70% 6,75% 6,80% 6,90%
10 7,20% 7,25% 7,25% 7,30% 7,35% 7,40% 7,50% 7,50% 7,60%
Anys Carència: 1 any
5 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,60% 4,60% 4,65% 4,70%
6 5,20% 5,25% 5,25% 5,25% 5,30% 5,30% 5,35% 5,35% 5,40%
7 5,90% 5,95% 5,95% 5,95% 6,00% 6,00% 6,05% 6,10% 6,20%
8 6,60% 6,60% 6,65% 6,65% 6,70% 6,75% 6,80% 6,85% 6,95%
9 7,25% 7,30% 7,35% 7,35% 7,40% 7,45% 7,50% 7,55% 7,65%
10 7,95% 8,00% 8,05% 8,05% 8,10% 8,15% 8,25% 8,30% 8,40%
Anys Carència: 2 anys
5 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,35% 5,35% 5,40% 5,40% 5,45%
6 5,95% 6,00% 6,00% 6,00% 6,05% 6,10% 6,10% 6,15% 6,20%
7 6,65% 6,70% 6,70% 6,70% 6,75% 6,80% 6,85% 6,90% 6,95%
8 7,35% 7,40% 7,40% 7,45% 7,45% 7,50% 7,60% 7,65% 7,75%
9 8,05% 8,05% 8,10% 8,10% 8,15% 8,25% 8,30% 8,35% 8,45%
10 8,70% 8,75% 8,80% 8,80% 8,85% 8,95% 9,05% 9,10% 9,25%

 

No Afectable BEI
Rating AA A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
Anys Sense carència
5 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25% 3,30%
6 3,75% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,90% 3,95%
7 4,35% 4,35% 4,40% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,50% 4,55%
8 4,95% 4,95% 4,95% 5,00% 5,00% 5,05% 5,10% 5,15% 5,20%
9 5,50% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80%
10 6,10% 6,10% 6,15% 6,15% 6,20% 6,25% 6,35% 6,35% 6,45%
Anys Carència: 1 any
5 3,80% 3,80% 3,80% 3,85% 3,85% 3,85% 3,90% 3,90% 3,95%
6 4,40% 4,40% 4,40% 4,45% 4,45% 4,45% 4,50% 4,55% 4,60%
7 4,95% 5,00% 5,00% 5,00% 5,05% 5,05% 5,10% 5,15% 5,20%
8 5,55% 5,60% 5,60% 5,60% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,85%
9 6,15% 6,15% 6,20% 6,20% 6,25% 6,30% 6,35% 6,40% 6,50%
10 6,70% 6,75% 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% 7,00% 7,05% 7,15%
Anys Carència: 2 anys
5 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,50% 4,50% 4,55% 4,60%
6 5,00% 5,05% 5,05% 5,05% 5,10% 5,10% 5,15% 5,20% 5,20%
7 5,60% 5,60% 5,65% 5,65% 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,85%
8 6,20% 6,20% 6,25% 6,25% 6,30% 6,35% 6,40% 6,45% 6,50%
9 6,80% 6,80% 6,85% 6,85% 6,90% 6,95% 7,00% 7,10% 7,15%
10 7,35% 7,40% 7,45% 7,45% 7,50% 7,55% 7,65% 7,70% 7,80%
 1. Operacions amb aval d’AFIN-SGR

Si l’operació compta amb un aval atorgat per AFIN-SGR, el tram no reembossable que resultarà d’aplicació al beneficiari del finançament se situarà entre el 3,25% i el 9,10% en funció de l’afectabilidad de l’operació al finançament del Banc Europeu d’Inversions, el termini de l’operació i el període de carència.

Afectable BEI No Afectable BEI
Anys de carència de capital Anys de carència de capital
Termini 0 1 2 0 1 2
5 3,90% 4,65% 5,40% 3,25% 3,90% 4,55%
6 4,60% 5,35% 6,15% 3,90% 4,55% 5,20%
7 5,35% 6,10% 6,90% 4,50% 5,15% 5,80%
8 6,10% 6,85% 7,65% 5,15% 5,80% 6,45%
9 6,80% 7,55% 8,35% 5,75% 6,40% 7,10%
10 7,50% 8,30% 9,10% 6,35% 7,05% 7,70%

Nota: per cada any de carència de capital, fins a un màxim de dos anys, l’IVF afegirà 10 punts bàsics per a obtindre la pèrdua esperada de l’operació.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Requisits

Les persones beneficiàries han de complir els requisits següents*:

 • Els sol·licitants han d’acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d’un grup d’empreses, l’empresa podrà accedir al finançament bonificat de l’IVF, si la xifra de negocis conjunta de la resta d’empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior a 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.
 • Societats mercantils i cooperatives amb un volum d’actiu superior o igual a 0,25 milions. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d’euros, han d’acreditar l’atorgament d’un aval per un tercer.
 • Tindre una qualificació creditícia satisfactòria d’acord amb el sistema intern d’anàlisi de riscos de l’IVF.
 • Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió europea que declare una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, Llei general de subvencions
 • No estar en situació d’empresa en crisi.

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció de la fabricació d’armament i derivats; els jocs d’atzar i el material corresponent; la fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i l’aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria

Obligacions

Els beneficiaris del finançament bonificat quedaran sotmesos a les obligacions* següents:

 • Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta l’atorgament del finançament bonificat i acreditar-ho davant de l’IVF.
 • Justificar davant de l’IVF el compliment dels requisits i les condicions que determinen l’atorgament del finançament bonificat
 • Comunicar a l’IVF en la data de la signatura del contracte de préstec l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat que el finançament bonificat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional.
 • Conservar durant 5 anys, a comptar a partir de la data de venciment del préstec, els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, de manera que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la normativa comunitària.
 • En el supòsit d’adquisició, de construcció, de rehabilitació i de millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir el finançament bonificat, per un termini que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta dels béns.

*Consulteu les obligacions completes en la convocatòria

Documentació

FASE1. PREFACTIBILITAT*:

 • Informe de prefactibilitat. L’IVF proporcionarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l’empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l’operació de finançament.
 • Juntament amb l’imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d’aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • El sol·licitant ha d’adjuntar els últims comptes anuals formulats per l’òrgan d’administració (que incloguen, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
 • El sol·licitant ha d’identificar el sector d’activitat de l’empresa per mitjà del corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009.
 • La sol·licitud d’informe de prefactibilitat implica l’autorització a l’IVF per a la comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
 • En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l’informe per correu electrònic i, sempre que l’esmentat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilitat que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.

FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT*:

Una vegada s’obtinga l’informe favorable de prefactibilitat, l’empresa ha d’omplir l’imprés de sol·licitud del finançament bonificat que ha d’acompanyar amb la documentació* següent:

 • Avanç dels estats financers de l’empresa corresponents a l’exercici en curs
 • Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d’un grup d’empreses definit d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d’adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponent als últims quatre exercicis tancats, encara que el grup estiga exempt de l’obligació de consolidar els estats financers.
 • Declaració de l’impost de societats dels últims quatre exercicis tancats
 • Informe actualitzat de riscos emés per la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya
 • Pla de negoci (d’acord amb el model inclòs en l’annex IV)
 • Estats financers previsionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l’últim exercici tancat en la data de la sol·licitud, d’acord amb el model inclòs en l’annex V
 • Detall d’altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les despeses elegibles, si n’hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
 • Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex VI
 • Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII
 • En cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l’efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que s’hi sol·licita.

Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el que opera l’entitat sol·licitant.

*Podeu descarregar i omplir els documents necessaris en l’àrea de descàrrega d’aquest web.

Despeses finançables elegibles

Es consideren despeses finançables elegibles les despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa del projecte finançat i es facen amb posterioritat a la sol·licitud. En concret, seran despeses finançables les següents:

 • Per al cas d’inversions que permeten anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió Europea, són bonificables els costos de la inversió en protecció mediambiental quan puguen identificar-se en els costos totals de la inversió, com a inversió separada, els costos relacionats amb la protecció del medi ambient.
 • Per al cas d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica, són bonificables els costos de la inversió en eficiència energètica quan puguen identificar-se en els costos totals de la inversió, com a inversió separada, els costos relacionats amb l’eficiència energètica seran bonificables.

Els costos que no estiguen directament vinculats a la consecució d’un nivell més elevat de protecció mediambiental i/o d’eficiència energética, no seran bonificables.

No es consideraran despeses finançables elegibles ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els treballs fets per l’empresa beneficiària per a l’immobilitzat d’aquesta, ni els impostos personals sobre la renda.

*Consulteu les bases completes en la convocatòria