• va
  • es

Línia IVF Inversió i Circulant

Amplia els teus mercats. Creix. Sol·licita finançament per als teus projectes d’internacionalització.

Línia IVF per a microempreses i pimes

Eres microempresa o pime? Si tens un projecte per a créixer, sol·licita informació.

Línia IVF Cultura

IVF dóna suport  financer a microempreses i pimes valencianes, perquè desenvolupen la seua activitat en els sectors cultural i creatiu.

Línia IVF Innovació +

Impulsa el creixement del teu projecte. IVF contribueix al desenvolupament i consolidació de projectes innovadors. Sol·licita informació.

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

IVF Impulsa el desenvolupament i el creixement de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Sol·licita informació.

Línia IVF Pòsit Agro

Fomenta la realització d’accions formatives dirigides a persones en situació de desocupació, que els proporcionen la qualificació professional per a estimular la seua inserció laboral.

Línia IVF Finançament Ajudes Industrialització

Finançament dels projectes d’inversió que hagen sigut beneficiats amb una subvenció dins de la convocatòria d’ajudes en matèria d’industrialització.

Línia IVF - FEDER Préstecs Subordinats

Finançar la fase de comercialització de productes i/o serveis amb un alt component d’innovació, així com recolzar estratègies empresarials de creixement i expansió.