• va
  • es

Línea Finançament Bonificat IVF autònoms i microempreses

Préstecs de fins a 750.000 euros al 0%

Línia Finançament Bonificat IVF Pime

Préstecs de fins a 1.500.000 euros a un interés de fins al 0%

Línia Finançament Bonificat IVF Gran Empresa

Préstecs de fins a 2.000.000 euros a un interés de fins al 0%

Línea IVF - FEDER Préstamos Participativos

Impulsar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la innovación, a través de la coinversión junto a otros inversores privados en proyectos de la Comunitat Valenciana.

Línia IVF - FEDER Préstecs Subordinats

Finançar la fase de comercialització de productes i/o serveis amb un alt component d’innovació, així com recolzar estratègies empresarials de creixement i expansió.

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

IVF Impulsa el desenvolupament i el creixement de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Sol·licita informació.

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència. 2020

Línia de FinInVal – Rellançament