• va
  • es

Línea Finançament Bonificat IVF autònoms i microempreses

Préstecs de fins a 750.000 euros al 0%

Línia Finançament Bonificat IVF Pime

Préstecs de fins a 1.500.000 euros a un interés de fins al 0%

Línia Finançament Bonificat IVF Gran Empresa

Préstecs de fins a 2.000.000 euros a un interés de fins al 0%

Línia IVF Liquiditat COVID-19

Permet adaptar les Línies bonificades IVF al nou Marc Temporal Nacional d’Ajudes d’Estat, oferint avantatges addicionals

Línea IVF - FEDER Préstamos Participativos

Impulsar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la innovación, a través de la coinversión junto a otros inversores privados en proyectos de la Comunitat Valenciana.

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats Disruptius

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius CORONAVIRUS

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

IVF Impulsa el desenvolupament i el creixement de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Sol·licita informació.

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència. 2020

Línia de FinInVal – Rellançament