• va
  • es

Línia IVF Liquiditat COVID-19

Amb ajudes directes al sector HORECA i les seues activitats connexes, així com a la inversió empresarial, la digitalització, o l’adequació d’espais de treball, amb criteris d’inclusió social i sostenibilitat mediambiental.

Línia Finançament – Grans projectes estratègics

Finançament per a projectes de creixement de grans empreses amb impacte positiu en l’ocupació i en la resta d’empreses del sector

Línea IVF - FEDER Préstamos Participativos

Impulsar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la innovación, a través de la coinversión junto a otros inversores privados en proyectos de la Comunitat Valenciana.

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats Disruptius

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius CORONAVIRUS

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

IVF Impulsa el desenvolupament i el creixement de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Sol·licita informació.

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència 2021

Línia de Finançament “Préstec Participatiu Fininval – Rellançament Grans Indústries”