• va
  • es

Línia Finançament REACTIVA IVF

Préstecs amb un interés fix del 1,5% i fins a un 30% no reembossable

Línia Finançament REACTIVA FEDER

Préstecs amb un interés fix del 1,5% i fins a un 30% no reembossable

Línia Finançament GENERAL DE L'IVF

Préstecs d’entre 20.000 i 10.000.000 euros, amb trams específics per a la indústria ceràmica, i opció de retornar el capital al venciment.

Línia bonificada IVF AFI – Liquiditat Pime & Autònom

Préstecs amb ajudes directes de fins al 30%. Termini de presentació fins a l’1 de desembre de 2022

Línia bonificada IVF Inverteix Pime React-EU FEDER

Operacions cofinançades amb fons europeus que incorporen ajudes directes de fins al 20%

Línia Finançament Bonificat IVF Grans Distribuïdors de productes agrícoles

Préstecs de fins a 5 milions amb ajudes directes de fins al 10%

Línia bonificada IVF Inverteix Gran Empresa Industrial

Préstecs de fins a 5 milions amb ajudes directes de fins al 10%

Línia bonificada IVF-AFI Inverteix Gran Empresa Turística

Préstecs per a empreses del sector turístic que incorporen un tram no reembossable de fins al 20%

Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió

Impulsem el creixement d’empreses de recent creació, fomentant la inversió d’inversors privats en projectes innovadors per a la Comunitat Valenciana.

Línia IVF Liquiditat Entitats Socials

Permet finançar necessitats operatives de fons d’un conjunt ampli d’entitats socials