• va
  • es

Línia Finançament Bonificat IVF-Resistir

Préstecs amb ajudes directes de fins al 30% per a l’hostaleria, restauració, cafeteries i activitats connexes

Línia Finançament Bonificat IVF-Renàixer

Préstecs per a finançar inversió i capital circulant, dirigits a autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana

Línia Finançament – Grans projectes estratègics

Finançament per a projectes de creixement de grans empreses amb impacte positiu en l’ocupació i en la resta d’empreses del sector

Línea IVF - FEDER Préstamos Participativos

Impulsar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la innovación, a través de la coinversión junto a otros inversores privados en proyectos de la Comunitat Valenciana.

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats Disruptius

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius CORONAVIRUS

Línia Microcrèdits FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

IVF Impulsa el desenvolupament i el creixement de centres d’atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Sol·licita informació.

Línia IVF Finançament entitats del sector d'infància i adolescència 2021

Línia de Finançament Fininval - FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19

Línia de Finançament “Préstec Participatiu Fininval – Rellançament Grans Indústries”