• va
  • es

Descàrregues IVF

Annexos
Línia Finançament GENERAL DE L’IVF

Anexos y Documentació (3 MB)

Línia bonificada IVF AFI – Liquiditat Pime & Autònom

Anexos y Documentació (9 MB)

Línia bonificada IVF Inverteix Pime React-EU FEDER

Anexos i Documentació (9 MB)

Línia Finançament Bonificat IVF Grans Distribuïdors de productes agrícoles

Anexos i Documentació (3 MB)

Línia bonificada IVF Inverteix Gran Empresa Industrial

Annexos i Documentació (7MB)

Línia bonificada IVF-AFI Inverteix Gran Empresa Turística

Annexos i Documentació (7MB)

Línia IVF Liquiditat Entitats Socials

Annexos i Documentació (1MB)

Línia Préstecs Participatius IVF en coinversió

Anenxos y Documentació (1MB)

Models de documents formalització i desembossament
Convocatòries DOGV, modificacions i tancament de les Línies