• va
  • es

Descàrregues IVF

Annexos
Línia Resistir

Anexos y documentació (7 MB)

Línia Renàixer – Solicitud de inversión y capital circulante

Anexos y documentació (8 MB)

Línia Renàixer – Aplazamiento de cuotas y novaciones

Anexos y documentació (6 MB)

Línia Finançament – Grans projectes estratègics

Anexos y documentació (3 MB)

Línia de Finançament Fininval – FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19

Anexos y documentación (3 MB)

Línia de FinInVal – Rellançament

Annexos i documentació (3 MB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats Disruptius

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius CORONAVIRUS

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius (documentació a omplir pel sol·licitant)

Annexos i documentació (1.5 MB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius (documentació a omplir per l’intermediari financer)

Annexos i documentació (73 KB)

Línia IVF Suport Organitzacions Sindicals i Empresarials

Annexos i documentació (4MB)

Impresos de sol·licitud
Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Sol·licitud de finançament ico_doc (284 KB)

Línia IVF Finançament entitats del sector d’infància i adolescència 2021

Sol·licitud de finançament ico_doc (285 KB)

Models de documents formalització
Models desembossament
Altres documents