• va
  • es

Descàrregues IVF

Annexos
Línea Finançament Bonificat IVF autònoms i microempreses

Annexos i documentació (1 MB)

Línia Finançament Bonificat IVF Pime

Annexos i documentació (1 MB)

Línia Finançament Bonificat IVF Gran Empresa

Annexos i documentació (1 MB)

Línia IVF Liquiditat COVID-19

Anexos y documentación (2 MB)

Línia IVF Liquiditat COVID19 – Novació préstecs atorgats per IVF

Annexos i documentació (2 MB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats Disruptius

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius CORONAVIRUS

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius (documentació a omplir pel sol·licitant)

Annexos i documentació (1.5 MB)

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius (documentació a omplir per l’intermediari financer)

Annexos i documentació (73 KB)

Impresos de sol·licitud
Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Sol·licitud de finançament ico_doc (284 KB)

Línia de FinInVal – Rellançament

Model de sol·licitudico_doc (51 KB)
Model de declaració responsableico_doc (23 KB)
Model de compromís compliment d’obligacionsico_doc (22 KB)

Línia IVF Finançament entitats del sector d’infància i adolescència. 2020

Sol·licitud de finançament ico_doc (285 KB)

Models de documents formalització
Models desembossament
Altres documents