• va
  • es

Descàrregues IVF

Annexos
Préstec Bonificat IVF Inversió PIME

Annexos i documentació (321 KB)

Préstec Bonificat IVF Inversió Gran Empresa

Annexos i documentació (324 KB)

Préstec Bonificat IVF Circulant

Annexos i documentació (325 KB)

Préstec Bonificat IVF Desenvolupament Sostenible

Annexos i documentació (328 KB)

Préstec Bonificada IVF & AVI Recerca i Desenvolupament

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – Prestec Inversió

Annexos i documentació (325 KB)

Línia IVF – Prestec Circulant

Annexos i documentació (325 KB)

Impresos de sol·licitud
Línia IVF – SERVEF Formació

Sol·licitud de finançament de Bestreta de Subvenció SERVEF formació ico_doc (241 KB)

 

Línia IVF Innovació +

Model de sol·licitud Préstec Participatiu ico_doc (250 KB)

 

Línia IVF – FEDER Préstecs Participatius

Model de sol·licitud de préstec participatiu ico_doc(145 KB)

 

Línia IVF – FEDER Préstecs Subordinats

Model de sol·licitud Préstec Subordinat FEDER ico_doc (270 KB)

 

Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional

Sol·licitud de finançament ico_doc (284 KB)

Models de documents sol·licitud
Models de documents formalització
Models desembossament
Altres documents