• va
  • es

Avals

T’ajudem a trobar finançament per al teu projecte. Una solució que hauràs de tindre en compte, no frenes els teus projectes.

La SGR de la Comunitat Valenciana

Fundada en 1981 per a facilitar l’accés al crèdit a les xicotetes empreses i autònoms i millorar les seues condicions de finançament, la SGR està constituïda per pimes i autònoms de la Comunitat Valenciana. És una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la supervisió i inspecció del Banc d’Espanya. La SGR compta amb dos tipus de socis: protectors i partícips. Són socis protectors les institucions que participen en el capital de la SGR, ajudant al compliment del seu objectiu social. Entre ells destaca la Generalitat Valenciana i les entitats de crèdit amb què manté acords de col·laboració. Són socis partícips les pimes i autònoms, al favor de les quals pot la SGR prestar garantia i assessorament.

Com et pot ajudar?

  • Aportant garanties i avals per a accedir a línies de finançament.

  • Negociant millors condicions de finançament amb les entitats de crèdit.

  • Oferint informació i assessorament en les teues necessitats de finançament

Què és la SGR?

Vés a SGR

En què podem ajudar-te?
96 197 17 30
inversiones_ivf@gva.es